Google en SEO

SEO staat voor Search Engine Optimiation. Er is inmiddels een hele bedrijfstak opgestaan die zich verdiept in SEO. Maar hoe kunnen we SEO nu eigenlijk het beste omschrijven?

SEO is het acroniem voor search engine optimazation, in het Nederlands betekent dat zoekmachineoptimalisatie. De vindbaarheid van uw website of internetpagina’s zal door gebruik te maken van de verzameling van SEO technieken toenemen.

Oke, maar hoe doen we dat dan? Om dat te weten te komen is het natuurlijk het slimst om bij de bron te kijken. In dit geval bij Google. Als u in Google zoekt op de term “google en seo” komt u al snel bij de volgende link uit: Beginnershandleiding voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) van Google.

Wanneer je op de link klikt, krijg je een pdf met informatie over hoe Google tegenover seo staat. Let wel dit is hun hoofd zaak, De resultaten van het internet, daar doen ze het uiteindelijk voor.  Hieronder een korte uiteenzetting wat er zoals in het document wordt behandeld. Later zullen we dieper op de onderwerpen ingaan.

Zoekmachine optimalisatie heeft altijd betrekking op de organische zoekresultaten en niet de betaald of gesponsorde zoekresultaten van Google Adwords, waar advertentie bij staat.

Organische of natuurlijke zoekresultaten is de lange lijst met zoekresultaten die te voorschijn komen nadat u uw zoekopdracht bij Google heeft ingetypt. Dit zijn de niet-gesponsorde resultaten.  De resultaten worden weergegeven op basis van de relevantie die Google of een andere zoekmachine hier aan geeft. Die relevantie wordt weergegeven door een ranking de zogenaamde PageRank genoemd. Voorheen was er ook een publieke PR die liep van 1 tot 10, maar sinds 2016 maakt Google de publieke pagerank niet meer bekend. De interne pagerank die Google hanteert om de zoekresultaten weer te geven heeft Google nog nooit prijsgegeven.

Hieronder een korte samenvatting van de inhoud van het document van Google.

Unieke Paginatitels

De content of inhoud van wat er tussen de <title> – tag, in de HTML pagina is dat alles wat tussen de begin tag, <title>hier komt het zinvolle onderwerp van een pagina voor de gebruiker en de zoekmachine </title>, en de eind tag staat. Deze titel tag wordt ook meestal als eerste regel van het zoekresultaat weergegeven. Woorden uit de titel worden vet gedrukt weergegeven.

Samenvatting Pagina

Een paginabeschrijving of samenvatting van de pagina kan in de meta-tag ‘description’ worden gezet. Gebruik een nauwkeurige samenvatting van uw pagina en gebruik een unieke beschrijving van uw pagina. Je kan beter niet dezelfde omschrijving voor dezelfde pagina gebruiken. Een meta-tag ‘description’ ziet er in HTML als volgt uit:

<meta name="description" content="Google en SEO op Ablog geeft een korte uitleg over hoe Google met SEO omgaat, enkele kernbegrippen van SEO worden behandeld en er zijn enkele verwijzingen naar andere site's voor meer informatie.">

Verbeter de URL Structuur

URL is de drie letter afkorting voor Uniform Resource Locator. De URL geeft de plek aan waar een gegevens bron te vinden is. Dit kan een webpagina, directorie, afbeelding of een bestand zin. Een voorbeeld van een URL is bijvoorbeeld het internet adres van deze pagina: https://ablog.nl/google-en-seo/.

Eenvoudig te begrijpen URL’s kunnen het voor een gebruiker makkelijker maken om uw website te vinden.  In de zoekresultaten worden de URL’s weergegeven. Gebruik woorden in URL’s. Indien mogelijk, maak dan een directory structuur die een eenvoudig en duidelijk inzicht geeft in de structuur van uw site. Geef 1 URL aan om uw pagina te bereiken, dus niet via allerlei omwegen.

Maak uw navigatie overzichtelijk

Vindbaarheid is een van de belangrijkste eigenschappen voor zoekmachines. Door een heldere structuur op uw site aan te brengen maakt u het ook eenvoudiger voor uw gebruikers om dingen te vinden. Maak een doorzichtige opzet vanuit uw hoofdpagina. Gebruik broodkruimels (breadcrums) om de gebruiker snel door uw site te laten navigeren. Geef de gebruiker de mogelijkheid om een deel van de url tot een / te verwijderen zodat de gebruiker bij een sub menu of sub onderwerp komt van waaruit zij of hij verder kan navigeren. Maak een sitemap (inhoudsopgave voor uw site) voor gebruikers en een voor zoekmachines. Zorg ervoor dat de hiërarchie van uw site logisch is en gebruik voornamelijk tekst. Maak een bruikbare fout-pagina (404 – pagina) indien er onverhoeds toch een fout optreed op uw site.

Diensten en Inhoud van uw Site zijn van Hoge Kwaliteit

Uiteindelijk gaat het toch om de inhoud van uw site en de diensten die u bied.  Gebruikers hebben dit eigenlijk direct door.  Door een goede en juiste inhoud van uw site bouwt u een goede reputatie op en zal de gebruiker terug komen naar uw site voor meer informatie. Maak een gelaagdheid aan in de informatie die u aanbied. Maak onderscheid tussen beginners, gevorderde en experts. Schrijf teksten die goed leesbaar zijn. Sorteer de inhoud op onderwerp. Zorg ervoor dat uw inhoud uniek en nieuw is.  De inhoud van uw site is bedoeld voor gebruikers niet voor zoekmachines.

Schrijf Goede Anchor-teksten

Anchor’s, hyperlinks of ankers zijn verwijzingen naar andere pagina’s of plekken binnen een pagina of website of naar andere websites. In het laatste geval wordt vooral gesproken over hyperlinks. Ankers zien er in HTML als volgt uit: <a href=”uitleg.html”> hier komt de anchor tekst</>. Op de plek van hier komt de anchor tekst komt de tekst van de verwijzing te staan. U kunt op deze tekst klikken waarna u wordt doorverwezen naar het doel van de pagina die bij href staat beschreven. De tekst informeert de gebruiker (en de zoekmachine) waar u terecht komt. Kies daarom een beschrijvende tekst. Schrijf korte teksten. Zorg er voor dat links herkenbaar zijn. Bedenk goed wat u met uw interne links doet.

Optimaliseer het Gebruik van Afbeeldingen

Trouwens, wees er altijd zeker van dat u of de rechten bezit  van een afbeelding of dat u die afbeelding zelf heeft gemaakt, zoals de volgende:

Erasmusbrug, Rotterdam
Erasmusbrug, Rotterdam

Wanneer u de rechten over de foto of video nl niet bezit, kan u voor onaangename verassingen komen te staan, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening van de rechthebbende van de foto voor het gebruik van de foto. In het alt attribuut van de afbeelding kunt u informatie geven over de foto. Dit is van belang voor zoekmachines, die weten dan waar de foto over gaat. Zoekmachines kunnen immers niet zien. In HTML ziet het IMG tag met het alt attribuut er ongeveer als volgt uit: <img src=”erasmusbrug.jpg” alt=”Erasmusbrug, Rotterdam”>. Sla afbeeldingen op uw website op in de daarvoor bedoelde directory, met bijvoorbeeld de naam images, afbeeldingen of media_bestanden. Gebruik alleen de bekende foto bestand formaten: jpg, gif, png en bmp. Geef uw foto’s en afbeeldingen korte beschrijvende bestandsnamen en alt teksten. Gebruikt alt teksten als u uw afbeelding als link gebruikt. Maak een aparte sitemap voor afbeeldingen.

Gebruik Heading-tags

In HTML zien heading teksten er als volgt uit:Verschillende Headings die u in HTML kan gebruiken.De heading wordt in HTML aangegeven van H1 tot en met H6. De tekst tussen de HTML heading tag’s is de heading tekst. Heading gebruikt u om belangrijke tekst te benadrukken. Of eigenlijk zijn het titels. H1 is daarbij de hoofdtitel en wordt eigenlijk maar 1 keer per pagina gebruikt. Aflopend in belangrijkheid zijn daaronder de subtitels aflopend in belang van 2 naar 6. U zou het ook kunnen vergelijken met hoofdstukken en paragrafen in een boek of een andere tekst. De heading tekst moet een korte samenvatting zijn van wat gaat komen. Gebruik niet te veel kopteksten.

 Hoe verder?

Zoals zo vaak roept bovenstaande tekst meer vragen op dan dat het  antwoorden geeft. Daarom wil ik, in ieder geval voor mezelf, de volgende onderwerpen verder onderzoeken.

  • uitgebreid ingaan op de titel
  • een webpagina die de perfect html pagina voor zoekmachines samenstelt
  • de anatomie van een zoekresultaat
  • de URL nader verklaard
  • robots.txt gebruiken
  • het gebruik van het nofollow attribuut
  • optimaliseer uw site voor mobile telefoons
  • promoot uw website op de juiste manier
  • gebruik webmasterhulp
  • reverse engineering Google